5 silent reader [s]

| 96 | Kalau Bolehlah.

                                                                                                         
Source
Berdepan dengan 'manusia psycho' amatlah memerlukan
tahap ketabahan fizikal dan mental yang super duper tinggi.

tu pun...

Kalau boleh.

No comments: